Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Utworzono dnia 21.12.2023

DPS-DG.281.21.2023                                                         Maków Podhalański   21.12.2023r.


                                                                                                  Uczestnik postępowania


               OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
            oraz zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

z postępowania prowadzonego  w trybie podstawowym na podstawie art 275, ust1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. /Dz. U z 2023r. Poz 1605 z późn. zm./  na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 3 zadania w okresie od 2 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Zgodnie z art 253, ust 1 i 2 w/w ustawy Zamawiający za najkorzystniejsze oferty uznał zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100%.

Zadanie nr 1 – dostawa pieczywa
Liczba złożonych ofert 3
Wybrano ofertę złożoną przez Piekarnię s.c  Tadeusz Bierówka, Szymon Bierówka, 34-242 Łętownia  596
Przyznana punktacja w kryterium cena 100pkt
Druga oferta  złożona przez  Piekarnię  Elżbieta Gibas, ul. Krakowska 25,  34-323 Ślemień
Przyznana punktacja w kryterium  cena: 80,86pkt
Trzecia  oferta złożona przez:  Piekarnię Tomasz Nosek Sp z o.o , Grabie 225, 32-002 Węgrzce Wielkie
Przyznana punktacja w kryterium cena 78,15pkt

Zadanie nr 2 – dostawa artykułów mleczarskich
Liczba złożonych ofert 2
Wybrano ofertę złożoną przez: Okręgową Spółdzielnię Mleczarską , ul. Wygoda 147, 32-700 Bochnia
Przyznano punktacja w kryterium cena -100pkt
Druga oferta złożona przez: Spółdzielnię Mleczarską w Wieprzu, ul. Beskidzka 291 , 34-122 Wieprz
Oferta odrzucona na podstawie art  226, ust 1, pkt 6 nie została przekazana w sposób zgodny z wymogami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazania oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

Zadanie nr 3 – dostawa warzyw, owoców, ziemniaków
Liczba złożonych ofert 1
Wybrano ofertę  złożoną przez:  FW SUŻYW, ul Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka.
Przyznana punktacja w kryterium cena 100pkt

Wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Termin podpisania umowy ustala się na dzień  29.12.2023r.