Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Pomocna dłoń


Maków Podhalański 18.05. 2016
 

W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w DPS w Makowie Podhalańskim odbywają się  cykliczne  superwizje dla pracowników Domu. Superwizją objętych jest 12 pracowników. Spotkania realizowane są w okresie kwietnia i maja 2016 r. Superwizje prowadzi konsultant d/s superwizji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Agnieszka Kamińska. Celem superwizji jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy, udzielenie wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem w którym funkcjonują.

Maków Podhalański 08.12.2014

Nasz Dom wziął udział w Projekcie „Pomocna Dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo- wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu. W ramach projektu trzy pielęgniarki naszego Domu ukończyły 2 letnią specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego. Dom został doposażony w sprzęt medyczny. W tym trzy zestawy sprzętu dla pielęgniarek.

Stanowisko do pobierania krwi -1 szt.

Łatwoślizg -1 szt.

Waga kolumnowa elektroniczna ze wzrostomierzem- 2 szt.

Pulsoksymetr -1 szt.

Ciśnieniomierz ze stetoskopem - 12 szt.

Defibrylator zewnętrzny półautomatyczny- 1 szt.

Termometr bezdotykowy na podczerwień - 6 szt.

Wózek na leki z tacą -1 szt.

Aparat do płukania przewodu słuchowego -1 szt.

Aparat przeznaczony do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów -1 szt.

Taca do podawania leków -3 szt.

Stetoskop -2 szt.

W dniu 21.10.2015 r. Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach projektu „ Pomocna Dłoń po Bezpiecznym Dachem” otrzymał dodatkowo sprzęt medyczny:

1)     Aparat do pomiaru cholesterolu i glukozy   -1 szt.

2)     Ciśnieniomierz ze stetoskopem                      -1 szt.

3)     Wózek zabiegowo-opatrunkowy                    -1 szt.

4)     Fotel obrotowy do wanny                              - 1 szt.

W przekazaniu sprzętu wzięła udział komisja w składzie:

Przedstawiciel Zamawiającego:                       Renata Kania

Przedstawiciel  Wykonawcy:                             Krzysztof Łaczny

Przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej:          Agata Kopacz