Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Wynik zapytania ofertowego na dostawę środków.

Utworzono dnia 27.01.2022


Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.01.2022
              na   dostawę profesjonalnych środków  do czyszczenia i dezynfekcji  oraz pozostałych środków do utrzymania czystości w 2022r  dla  Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano oferty :

Załącznik nr 1  - złożona została 1 oferta przez:
1. MATCHEM 2000 Sp.z o.o , ul.Hallerów 14B, 32-050 Skawina
cena oferty brutto 6871,46zł
Oferta została wybrana , oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.


Załącznik nr 2 – złożone zostały 2 oferty przez;

1. CITONET  KRAKÓW sp. z o.o  , ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków
cena oferty brutto – 19494,58zł

2. MATCHEM 2000 sp. z o.o , ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina
cena oferty brutto –20395,45 ofertę odrzucono - w pozycji 18 i w poz. 22 zastosowano niewłaściwą stawkę VAT
 
Wybrano  ofertę  CITONET -KRAKÓW Sp z o.o , ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków
W/w oferta spełnia wymogi zawarte  w zapytaniu ofertowym
Otrzymała największą ilość punków -  100 w kryterium cena