Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO . DOSTAWA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 2024 r.

Utworzono dnia 30.01.2024

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.02.2024
              na   dostawę profesjonalnych środków  do czyszczenia i dezynfekcji  oraz pozostałych środków do utrzymania czystości w 2024r  dla  Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano oferty :

Załącznik nr 1  - złożone zostały  2 oferta przez:
1. MATCHEM 2000 Sp.z o.o , ul.Hallerów 14B, 32-050 Skawina
cena oferty brutto  9165,02zł

2. Firma Handlowa PRIMA , ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków
cena oferty brutto  9723,15zł

Wybrano ofertę:MATCHEM 2000 Sp.z o.o , ul.Hallerów 14B, 32-050 Skawina
W/w oferta  spełnia wymogi  zawarte w zapytaniu ofertowym
Otrzymała największą ilość punktów  - 100 w kryterium cena

Załącznik nr 2 – złożone zostały 2 oferty przez;

1. CITONET  KRAKÓW sp. z o.o  , ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków
cena oferty brutto – 17092,05 zł

2. MATCHEM 2000 sp. z o.o , ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina
cena oferty brutto  – 17111,70zł
 
Wybrano  ofertę  CITONET - KRAKÓW Sp z o.o , ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków
W/w oferta spełnia wymogi zawarte  w zapytaniu ofertowym
Otrzymała największą ilość punków -  100 w kryterium cena


                                                                                        Dyrektor
                                                                                      mgr Agata Kopacz