Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Bezpieczny Dom

Utworzono dnia 18.01.2021

 

 

 

„Bezpieczny Dom”

Nasza placówka zrealizowała grant w ramach projektu „Bezpieczny dom” -wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej  w zawiązku z zagrożeniem COVID-19.
Wartość grantu wynosi 161130,00.                                                                                                                                                                                       Grant został przeznaczony na organizację odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami w celu ochrony ich zdrowia i życia. 
1.Wypłacono nagrody jednorazowe dla pracowników wchodzących w skład zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego
2.Zatrudnienie dodatkowo 2 pracowników -opiekunów przez okres 3 miesięcy.
3.Dofinansowanie wykonania testów dotyczących zakażenia COVID-19 dla całego personelu-52 osoby.                                                                       Grantodawcą jest Województwo Małopolskie-Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.