Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Bezpieczny Dom

Utworzono dnia 28.10.2020

logo

Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 89300,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 13395,00 zł wkładu własnego

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu zostaną:

1. doposażone stanowiska pracy personelu DPS w Makowie Podhalańskim, a jego mieszkańcy w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19

2. doposażony DPS w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami

3. utworzone 3 miejsca do przeprowadzenia izolacji- kwarantanny dla mieszkańców DPS przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.