Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

OFERTA O ZATRUDNIENIU PRACOWNIK SOCJANY.

Utworzono dnia 09.07.2021

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 

  1. Stanowisko pracy – Pracownik Socjalny 1 etat

 

  1. Zatrudnienie od dnia 02.08.2021r

 

  1. Czas pracy: 8 godz. dziennie

 

  1. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 

  1. Praca na danym stanowisku to

-prowadzenie kasy depozytowej mieszkańcow

-prowadzenie kartotek mieszkańów

-współpraca z księgowością PCUW w zakresie prowadzenia rozliczeń

mieszkańców

- postępowanie z majątkiem po zmarłym mieszkańcu zgodnie z procedurą

- praca socjalna

 

  1. Wymogi formalne:

- Wymagane wykształcenie musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych

warunków:

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych

b) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej

c) ukończył do dnia 31.12.2013r studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologi lub nauka o rodzinie.

- Oświadczenie o niekaralności

- znajomość ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r z późn. zm.

- znajomość obsługi komputera

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

Mile widziane doświadczenie zawodowe

 

  1. Dokumenty ( CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ) należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 23.07.2021r do godz.14.00

 

  1. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

  1. Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

 

  1. Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się skontaktować telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 33 877 14 94 lub 33 877 34 74