Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

OFERTA O ZATRUDNIENIU-POKOJOWA.

Utworzono dnia 02.05.2022

O G Ł O S Z E N I E
 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza  nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko pracy –  Pokojowa 1 etat

Zatrudnienie od dnia 16.05.2022r

Czas pracy: 8 godzin dziennie  
Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

Praca na danym stanowisku to sprzątanie biur, pokoi oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, utrzymanie czystości wewnątrz i za zewnątrz DPS. Reperacja ubrań i umiejętność szycia na maszynie. 

Wymagane wykształcenie zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 
Dokumenty ( CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ) należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej lub drogą elektroniczną e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl do dnia 11.05.2022r. do godz.12.00.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. 

Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się skontaktować telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 33 877 14 94