Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

OFERTA O ZATRUDNIENIU OPIEKUN.

Utworzono dnia 14.09.2021


O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 

 1. Stanowisko pracy – Opiekun 2 etaty

 

 1. Zatrudnienie od dnia 01.10.2021r

 

 1. Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa (pora dzienna i nocna)

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 

 1. Praca na danym stanowisku to świadczenie usług pilęgnacyjno-opiekuńczych oraz wspomagających ,zapewnienie opieki,zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców DPS.

 

 1. Wymagane wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.Wymagana szkoła opiekuna medycznego lub asystenta osoby niepełnosprawnej.

   

 2. Dokumenty ( CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ) należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 28.09.2021r. do godz.12.00.

 

 1. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

 1. Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

 

 1. Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się skontaktować telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 33 877 14 94